Testy na koronawirusa

koronawirus - testy

Szybki test kasetkowy 2019-nCoV IgG/IgM jest testem działającym w oparciu o technikę immunochromatografii. Test jest przeznaczony do szybkiej jakościowej identyfikacji przeciwciał klasy IgG i IgM, pojawiających się we krwi na skutek infekcji koronawirusem SARS-CoV2. Ten nowy szczep koronawirusa 2019-nCoV wywołuje chorobę COVID-19. Test można wykonać z próbek ludzkiej pełnej krwi, surowicy lub osocza. Szybki test kasetkowy 2019-nCoV IgG/IgM wykonuje się z pełnej krwi z palca, a wynik można odczytać po 10-15 minutach. Test jest przeznaczony do profesjonalnego użytku in vitro.

Jest 3 produktów.

Pokazano 1-3 z 3 pozycji

Aktywne filtry

Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679 z pozn. zm.). (Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy za profesjonalnego użytkownika uważa się osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 za świadczeniodawcę uważa się świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2) , tj: a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).